18 Maret 2011

Naruto Soundtrack

Naruto Shippuden Soundtrack 1

01. Shippuuden

02. Douten
03. Kikyou
04. Sengunbanba
05. Denkousekka
06. Ninmu
07. Utsusemi
08. Shutsujin
09. Ikari
10. Akatsuki
11. Aikouhenno
12. Hitotsuba Chikara
13. Kodoku
14. Hakubo
15. Himetaru Toushi
16. Kokon Musou
17. Rakujitsu
18. Hyakkaryouran
19. Shitsui
20. Anun
21. Kouchaku
22. Hisou
23. Taiji
24. Kaii
25. Kenkonitteki
26. Keisei Gyakuten
27. Nakama
28. Shippuu Kumikyoku
Naruto Shippuden Soundtrack 2 

1. Rising Dragon (Shouryuu)
2. Critical State (Rinkai) (alternative could be "State of Emergency"
3. Crushing (Gekiha)
4. Colorful Mist (Saika)
5. Prophet (Yogensha)
6. Hidan
7. Kakuzu
8. Crimson Flames (Kouen)
9. Unkempt Hair (Ranpatsu)
10. Burial (Maisou)
11. White Clover (Shirotsumekusa)
12. Wandering (Hyouhaku)
13. Impregnable (Nankoufuraku)
14. Foreboding Skies (Shikkuu)
15. Trial (Shiren)
17. Mind-Reading (Dokushinjutsu)
18. Guren
19. Sunspot (Kokuten)
20. The Scarlet Letter (Himonji)
21. Courtesy (Girei)
22. Red Rose (Benibara)
23. Mountain Haze (Yamaka)
24. Many Nights (Sen'ya)
25. Hallucination (Genshi)
26. The Rain Stops (Shirobae)
27. Floating Dead Leaves (Ochibabune)
28. Screaming God (Meishin)
29. Early Summer Rain (Samidare)
Tidak ada komentar:

Posting Komentar